Minska julstressen på 6 minuter

hand massage

Öka lugn-och ro-hormonet oxytocin på 6 minuter

Julstressen är kanske på väg och många av oss lockas att dämpa den med onyttig mat.

Mättnad är mycket riktigt ett sätt att öka ”lugn-och-ro-hormonet” oxytocin.

Men det finns också andra sätt: Värme, beröring och gemenskap med andra.

Läs mer…

Prova vår övning Vänliga händer – gratis ljudfil på 6 minuter, se menyn ovan.