Vem är hungrig därinne? Näsan?

Vem är hungrig därinne? Näsan?

Om det hade funnits en diet som fungerade skulle det bara behövas en enda bok. Dieterna avlöser vararndra hela tiden. De fungerar bara i det korta perspektivet.

Dr Jan Chozen Bays

Läs mer om hur du kan tillfredsställa olika sorters hunger och mättnad genom ögonen, näsan, munnen, magen, cellerna, sinnet, hjärtat, öronen och fingertopparna.

Vad är dina erfarenheter av näsans hunger?

Läs mer om hur du kan mätta näsans hunger…