Del 1

Mindful Eating – Beslut

I mindful eating talar vi oftare om intention än om beslut.

Vi rekommenderar dig att läsa instruktionerna (se menyn ovan under E-kurs) innan du börjar kursen.

Hela vår existens hänger på maten

Utan mat kan vi inte leva. Hela vår existens hänger på den. Vi kan skala bort nästan allt annat, men utan det bränsle som maten ger oss tynar vi bort och försvinner. Så det är inte alls förvånande att mat och ätande är centrala i våra liv.

Så har det varit under hela mänsklighetens historia.

När, vad och hur och varför vi äter har förändrats, i alla fall under de senaste tio tusen åren, men behovet av näring, och förmodligen också den sociala gemenskapen kring måltiderna, är uråldriga. Från lägereldarna och musselsamlandet i vårt urhem i Afrika till vardagsmåltider över hela världen, ja ända in i bankettsalarna med vita dukar och millimeterprecision i dukningen, representerar maten njutning och glädje, överlevnad och gemenskap.

När och vad styrdes, och styrs fortfarande, av tillgången på föda. Kanske också hur. Vi tror att mindful eating är ett ursprungligt sätt att äta, som många av oss har glömt bort i snabbmatens, över­flödets och datummärkningens tid. Det går att komma tillbaka till att uppleva mat med alla sina sinnen, att njuta av doft, smak och färg och att känna igen kroppens signaler om hunger, sug och mättnad. Hur och varför?

Modern hjärnforskning visar att vi fortfarande reagerar som våra stenåldersförfäder och ändå kräver vi ofta av oss själva att vi ska vara kloka, ha karaktär och motstå frestelser. Misslyckandena leder till stress, självkritik och skuldkänslor, som bäddar för nya misslyckanden. I mindful eating-programmet tränar du tillit och medkänsla med dig själv. Du lär dig helt enkelt att stötta dig själv när du utforskar kroppens behov och känner den inifrån.

Du kan inte misslyckas, bara öva att öka din medvetenhet och se på dina handlingsmönster med medkänsla och klarhet. Träna att inte vara så sträng, krävande och fördömande mot dig själv. Den idealbild av kroppen som odlas i samhället finns knappast. Men du kan öva att känna trygghet i dig själv.

Håll din intention levande och ha tillit till dig själv.

Mindful eating – en ny relation

Det går bra att kombinera mindful eating med medelhavskost, GI, ayurveda, LCHF, eller vilken annan kosthållning som helst, eftersom målet är större medvetenhet om mat, matvanor, krop­pen och hälsa. Inte att hålla en viss diet. Men även om mindful eating inte handlar om att du måste följa en viss diet, kommer vi att tipsa om medelhavsmat, eftersom det finns mycket forskning om hälsoeffekter av den.

Man kan se mindful eating som att fördjupa färgen på en målning för att göra den klarare, dovare eller mer intensiv. Grund­färgen är din egen mat, den som du tycker om och mår bra av. Pigmentet är mindful eating. Med hjälp av det blir du mer medveten, ser klarare.

Du kommer att få förslag på hur du kan öva medvetenhet som ger en ny relation till mat, matvanor och din kropp och därmed bättre hälsa. Det handlar om glädje och njutning, utmaningar, insikter och förändringsmöjligheter. Om att ta bättre hand om din kropp. Träna att lyssna på den och bli medveten om vanor, impulser, tankar och känslor. Komma närmare dig själv i nuet.

När du ökar kontakten med kroppen blir du mer medveten om skillnaden mellan hunger och mättnad, ökar din lust att äta nyttig mat och får på ett lekfullt sätt nya erfarenheter som kan ge engagemang och förändringsmotivation. Det finns inga måsten i mindful eating, utan du ökar tilliten till dig själv.

Medvetenhet är själva nyckelordet.

Maximal mat – om olika dieter

Innan vi går vidare i programmet vill vi ställa frågan om det finns en maximal mat. Googlar man på mat eller diet får man mer än en miljard träffar och otaliga synpunkter på hur den optimala kosten ska vara beskaffad.

Stenålderskosten bygger på antagandet att det finns en kost som vi har anpassats till under evolutionen och som därför är optimal för våra kroppar. Man äter grönsaker, bär, ägg, fisk, skaldjur, kött och nötter. Det som fanns att plocka vid strandkanten eller jaga på savannen. Våra problem med övervikt och överätande förklaras av jordbrukets uppkomst och spannmålets intåg på födoämnes­arenan tillsammans med socker, salt och mjölk. Baljväxter ingår inte heller i stenålderskosten.

Modern hjärnforskning betonar också evolutionsmedicinska faktorer och fokuserar på hjärnans belöningssystem i förhållande till olika matvaror. Genom förståelse för hur kroppen reagerar på olika slags mat kan vi äta hälsosamt och skapa hälsosamma matvanor.

GI-dieten och ISO-metoden har ungefär samma innehåll som stenålderskosten, med tillägg av fullkornsprodukter, men med andra motiveringar. GI-kosten handlar om att balansera blodsocker- och insulinproduktionen och ISO-metoden om att äta mat som ger lång mättnadskänsla. Snabba kolhydrater, som vitt mjöl, vitt ris och socker, undviks helt.

Så är det även i LCHF, där man får kalasa på feta fiskar, kött, feta mejeriprodukter och grönsaker som växer ovan jord.

Som en löpeld har ett helt nytt sätt att förhålla sig till ätande spridit sig i Sverige – 5:2-dieten, som innebär att man fastar två av veckans dagar och resten av veckan kan äta nästan vad som helst och hur mycket man vill.

Det finns en evolutionsmedicinsk anknytning eftersom 5:2-die­ten utgår ifrån att vi under människans utveckling har tvingats anpassa oss efter tillgången på mat och att växla mellan perioder med stor tillgång och perioder med brist på föda.

Ur ett mindful eating-perspektiv ger fastedagarna en utökad möjlighet att bli medveten om kroppen, hunger och mättnad.

Medelhavskost

Mitt i detta finns det en kost som i många vetenskapliga studier har visat sig ha goda hälsoeffekter – medelhavskosten – som minskar risken för vår tids stora folksjukdomar: hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes och fetma.

Vi pratar inte om pizza, utan den kost som ursprungligen åts runt Medelhavet: grönsaker, frukt och bär, baljväxter, fullkorns­produkter, nötter, olivolja, ost och yoghurt, fisk, fågel och en liten skvätt rödvin.

Medelhavskosten är rik på bra fett, långsamma kolhydrater, vitaminer och mineraler. Den gör att vi håller oss mätta länge, minskar sug och rekommenderas av hjärtläkare och överviktsenheter.

Det är kosten som helhet som är hälsosam och kan minska risken för sjukdomar och fetma. Det är ingen bra idé att plocka ut en enskild del och äta mycket av den, för det är själva samman­sättningen som gör medelhavskosten nyttig. Delarna förstärker varandras positiva effekter och bildar ett hälsosamt kostmönster. Traditionell västerländsk ”välfärdskost” med kött och de vita gif­terna socker, salt och vitt mjöl, ökar risken för välfärdssjukdomar.

Ät mat med olika färger

Medelhavskosten har lågt glykemiskt index (vi återkommer till glykemiskt index) och liknar på så vis GI-kost. Den skiljer sig från stenålderskost genom att innehålla spannmål, baljväxter och mejeriprodukter och från LCHF genom sitt låga innehåll av köttprodukter.

Man kan äta ”medelhavskost på svenska” genom att byta ut grönsaker som inte odlas här mot närproducerade nordiska livsmedel. Rapsolja är minst lika nyttig som olivolja. Lax, sill och makrill innehåller den nyttiga omega 3-oljan. Kål i alla former, blomkål, broccoli och vitkål, är fantastiska grönsaker.

Så här äter man på Kreta


Pyramid

? Vad brukar du äta

Äter du som vid Medelhavet?

Den här övningen syftar till att öka din medvetenhet om dina matvanor.

Gör följande övning och se hur du äter jämfört med medelhavskost.

 

Loading
8 mindfulness-attityder

Kanske är det för att 5:2-dieten har så få måsten som den har blivit populär i Sverige. I sin enklaste form handlar den bara om att man bestämmer sig för om dagen är en fem-dag eller en två-dag.

I mindful eating finns inte heller några måsten. Du får en inbjudan att genom olika mindfulness-attityder pröva vägar till ökad medvetenhet om dig själv, om kroppen, om tankar och handlingsmönster.

Vi pratar om attityderna, beslut, beginners mind, inte sträva, tillit, let go, inte döma, compassion och acceptans.

Brandsoldaten

En brandsoldat som kallas till ett brinnande hus, där människors liv hänger på hans insats, kommer nog att använda alla mindful­ness-attityderna när han kastar sig in i släckningsarbetet.

Han fattar säkert ett beslut om att sätta igång även om det kommer att bli svårt och ta lång tid. Brandsläckning kräver både nyfikenhet och tålamod. Brann det på tredje våningen förra gången? Det var då. Han börjar nog inte på tredje bara för att det var så den gången utan utforskar var det brinner som mest den här gången. Han ser med nya ögon, beginners mind, och låter sig inte färgas av tidigare bränder. Det gäller att hitta eldhärden nu och börja släcka så snabbt som möjligt. Han känner tillit till sig själv och sina arbetskamrater.

Är detta rätt läge att kalla till möte om brandkårens organisa­tion? Knappast. Det brinner och det är bara att acceptera faktum och släcka så effektivt som möjligt. Fördömanden av sängrökning hjälper inte heller. Han får ta fram attityden inte döma för att jobba så bra som möjligt.

Det gäller att släppa, let go, tankar om att det kanske inte lyckas den här gången heller. I nuet krävs total närvaro, inte grubblerier över det förgångna eller spekulationer om hur det kommer att bli i framtiden.

Under arbetets gång kommer säkert både ilska och frustration, kanske till och med tankar på att ge upp och låta allt brinna ner. Det är bara att acceptera att känslor och tankar kommer och se på vänlighet på dem.

De finns där, och branden ska släckas.

De åtta attityderna


1

Beslut

I mindful eating talar vi oftare om intention än om beslut, men de hänger naturligtvis ihop. Intentionen är den riktning vi vill gå i, det medvetna beslutet är de val vi bestämmer oss för att göra.


2

Beginners mind

Beginners mind innebär att se med nya ögon, som när vi ser något för första gången. Det är motsatsen till ”att gå på autopi­lot” som innebär att göra saker automatiskt, av vana. Autopiloten är på när vi äter utan att vara hungriga eller utan att smaka vad maten smakar.

Beginners mind är attityden som låter dig börja på nytt. Har du försökt att göra en livsstilsförändring tidigare utan att lyckas? Det var då. Låt inte minnet av den hindra dig från att se med nya ögon den här gången.

Den är ny.


3

Inte sträva

Strävan innebär ofta krav och stress som tar energi. Mindful­ness-attityden inte sträva är en träning i att låta allt vara som det är i stunden, släppa krav och förväntningar och på så vis öppna upp för en förändring.

Det kan verka som en paradox, men tänk på hur det är när du anstränger dig för att slappna av eller somna och det blir omöjligt. När du släpper ansträngningen går det av sig själv.

Då har du praktiserat attityden inte sträva.


4

Tillit

Du kommer kanske uppleva svåra tankar och känslor medan du följer programmet i mindful eating. Konstatera det med vänlighet, bli medveten om dem, möt dem och gå vidare i förändringspro­cessen. Om det är det du vill. Ha tillit till att du kan göra den förändring du vill. Det är naturligt att känna motstånd ibland.

Ha tillit till dig själv

Vi tvivlar ofta på att det är så, men att lyfta fram sitt tvivel är en akt av tillit. När du ser och lyfter fram det ökar du din för­måga till nya val och därmed förändring.

Tilliten till dig själv.


5

Let go – släppa taget

Ibland önskar vi att saker och ting skall vara annorlunda än vad de faktiskt är och fastnar i sådant som inte går att förändra.

Att kämpa emot gör att vi trasslar in oss i det vi inte vill ha. Det är som att kämpa emot strömt vatten istället för att flyta med.

När vi ser hur det är – hur vi mår just nu, hur våra kroppar har det, hur våra matvanor ser ut och vart våra impulser driver oss – kan vi släppa taget och gå vidare.


6

Inte döma eller värdera

Det går inte att komma ifrån att vi har en massa åsikter och idéer om det mesta, om oss själva, om hur vi ser ut, hur vi är, åsikter om andra och om världen i stort. Vi värderar och dömer blixtsnabbt och oftast omedvetet. Vi har också idéer och åsikter om mat och hur man ”ska” äta.

Attityden inte döma är en övning i att se sig själv och sina matvanor utan värdering.


7

Compassion

Att bli medveten om sina matvanor och kanske börja ändra dem kan vara utmanande. Det går ofta inte så snabbt som vi önskar. Compassion innebär att du ser dig själv med medkänsla och står vid din egen sida även när det känns svårt.

Brandsoldaten lämnar vi som den är.


8

Acceptans

Acceptans innebär att se att allt är som det är, vare sig vi gillar det eller inte. Verkligheten är som den är. Äter du onyttigt? Rör du dig för lite? Förändring kräver att vi inte döljer eller förskönar saker för oss själva.

Första steget mot en förändring är att se som det är. Acceptera att verkligheten är som den är. Just nu.

Mindful eating och mindless eating

Känner du dig lycklig utan att äta?

Den amerikanska barnläkaren och föregångsgestalten inom mindful eating Jan Chozen Bays har funderat mycket över vad det innebär att ha en sund relation till mat. I sitt arbete ser hon att småbarn oftast har ett naturligt förhållningssätt till mat. De äter när de är hungriga, njuter av maten och ägnar sedan livet åt annat, som att leka. Någonstans på vägen mot vuxenlivet förlorar många den naturliga relationen.

Så här definierar dr Jan Chozen Bays mindful eating:

  • Du känner dig lycklig och engagerad i livet utan att äta.
  • Det finns annat än mat som gör dig lycklig i livet.
  • Du äter inte om du inte är hungrig och kan lämna mat på tallriken.
  • Du slutar äta när du är mätt.
  • Det finns perioder på flera timmar när du inte är hungrig eller tänker på mat.
  • De avbryts av att du känner dig hungrig och njuter av att äta.
  • Du uppskattar olika slags mat.
  • Du bibehåller din vikt, utan alltför stora variationer, och behöver inte hålla på att väga dig.
  • Du är inte upptagen med att räkna kalorier för att avgöra om du ”har råd” att äta något.

Handen på hjärtat – stämmer det med dig?

Om inte, så är den goda nyheten att det går att öva mindful eating.

Pröva olika slags mat

onion-tegel

Utforskande frågor

Utforska ditt förhållande till ätande
Syftet är att utforska ditt förhållande till ätande

Ett sätt att börja utforska hur du äter och ditt förhållande till mat är att studera det med hjälp av utforskande frågor. De kan fungera som ögonöppnare och även ge en möjlighet att följa förändringar. Om du gillar det sättet att reflektera har du några här.

Om du upptäcker att du svarar aldrig eller sällan på en eller flera frågor, så är det inte alls konstigt. Det är inte ”fel”, för mindless eating är också inprogrammerat i våra gener sedan tidernas begynnelse. Det ligger i vår natur att gärna stoppa i oss sötsaker, att släppa spärrarna ibland, äta för mycket och att låta oss påverkas av yttre faktorer som platser, personer och situationer. Vi skapar lätt vanor och äter ibland för att tysta eller förstärka känslor.

Att lägga märke till mindless eating är en del av mindful eating och om du vill förändra ditt förhållande till mat, eller din vikt, är det klokt att lägga märke till det.

Loading
Utforska äta på autopilot
Fyra typer av mindless eating

Fundera med hjälp av de utforskande frågorna om något av de här fyra mindless eating-mönstren stämmer in på dig.

1. Äta på autopilot
2. Äta på känslor
3. Äta utan spärrar
4. Äta på yttre triggers

Äta på autopilot

Matvanor är inget som vi skaffar oss oberoende av omvärlden. De finns med oss från barndomen, familjen, dagis, skolan, och de lever vidare i vuxenlivet i samspel med andra. Nya vänner, nya situationer, nya impulser, nya villkor. Ekonomi kan spela roll, hur man lägger in matpauser på olika arbetsplatser, hur personalutrymmen och matsalar är utformade, matkultur. Livsmedelsindustrin och matreklam, som översvämmar brevlådor och tevesändningar. Mitt i allt detta lever vi. Det är inte konstigt om vi plockar upp en eller annan vana utan att vara riktigt medvetna om det. Och kanske fortsätter med den, utan att reflektera över varför vi äter som vi gör.

Det kallas ibland att ”äta på autopilot”.

Stäng av TV:n, flytta dig bort från datorn

Vart är du på väg?

Över hela Mellanöstern och i Turkiet berättas skämthistorier om mulla Nasrudin, en underfundig figur som genom oväntade tankesprång får människor att se på nytt sätt. I en av dem berättas om när Nasrudin kom ridande på sin åsna, i full fart genom byn.

”Vart är du på väg?”, ropade byborna. ”Fråga inte mig, fråga min åsna”, ropade mullan tillbaka.

När vi ”går på autopilot” hänger vi bara med, låter åsnan springa vart som helst, och tar inte tag i betslet. När vi äter av vana gör vi det därför att det har blivit just en vana, något vi gör utan att reflektera. Vi följer bara med.

? Äter du av vana

Loading
Utforska äta på känslor

Man pratar ofta om tröstätande, men ”att äta på känslor” behöver inte handla om att trösta sig, utan kan också hänga ihop med andra känslor, både positiva och negativa. Sedan barnsben lär vi oss att vissa känslor hör i hop med viss mat och dryck. Förknippar du champagne med glädje och gemenskap eller med tristess? Hämtpizza med lugn och ro eller stress?

Vi äter både för att dämpa känslor och för att förstärka dem. Irritation, tristess och rastlöshet är känslor som ofta driver oss till kylskåpet eller godisdisken, men vi äter också när vi är glada och firar.

? Hur är det för dig

Loading
Utforska äta utan spärrar

En annan form av mindless eating är svårigheter att begränsa sig och sluta äta när man redan är mätt. När vi formades som människor fanns inte dagens västerländska överflöd av mat. Det hade ett överlevnadsvärde att passa på att äta när det fanns mat, så historiskt sett har det inte varit något problem för människor att tappa spärrarna och äta för mycket, snarare att få i sig för lite.

Brukar du tappa spärrarna när det finns gott om mat, snacks eller godis?

Loading
Utforska äta på yttre triggers

Sug hänger ofta ihop med att vi befinner oss i situationer eller på platser där vi brukar äta eller dricka något. Hur många är det inte som förknippar fredagsmys eller bingolotto framför teven med något att äta eller stoppa i munnen? Det kan också handla om att vi brukar äta eller dricka tillsammans med vissa personer och när vi träffar dem blir vi sugna. Särskilt om de dyker upp i en triggersituation eller på en triggerplats.

Här kommer några utforskande frågor som handlar om att äta på yttre triggers.

Loading

onion-tegel

Övningar

Övningarna i programmet

Programmet innehåller upplevelseövningar och upptäckarövningar med fokus på kroppen, andningen, smak, de olika sinnena, vanor och olika sorters hunger.

Syftet är att lära sig att lyssna till kroppen och förstå vilka behov den har. Det handlar om glädje och njutning, utmaningar, insikter och förändring. Målet är ökad medvetenhet om sambandet mellan mat och hälsa och om kopplingen mellan matvanor, tankar, känslor och impulser.

Och att välja medvetet.

Kroppen

Kroppen är det viktigaste vi har. I den finns alla celler som gör att vi kan leva, alla organ som arbetar för att ge oss liv, hjärtat som pumpar runt syre, skelettet som bär oss, tarmarna som spjälkar vår mat och alla de andra organen. Våra fem sinnen, syn, hörsel, lukt, smak och känsel skickar hela tiden signaler till hjärnan, som också är en del av kroppen och samverkar med alla de andra organen.

I kroppen finns alla våra känslor, våra tankar och våra handlingsmönster. Här finns också minnen av det som har varit och drömmar om framtiden. Abstrakta begrepp som hälsa, stillhet och kärlek.

Kroppen signalerar till oss vad den behöver och mindfulness-träning kan göra oss mer uppmärksamma på vad det är. När vi lär känna kroppen tar vi också bättre hand om den och blir vän med den. Kroppen behöver inte bara mat och näring utan också aktivitet, återhämtning och lugn och ro.

Mindfulness-träning stärker de delar av hjärnan som står för glädje och intresse. Negativa känslor som rädsla och ilska minskar.

onion-tegel

UPPLEV KROPPEN

Syftet är att etablera kontakt med kroppen

Sätt dig på en stol med båda fötterna mot golvet.

Uppmärksamma fotsulorna. Känn kontakten med underlaget.

Känn kroppens kontaktytor med stolen.

Sitt så en stund.

? Vad lägger du märke till

Andningen är ett ankare till nuet

Den enklaste vägen att ta kontakt med kroppen, och nuet, är att uppmärksamma andningen. Varje andetag är nytt och finns bara nu. När du riktar uppmärksamheten mot hur kroppen andas kommer du tillbaka till nuet och blir medveten om vad som händer i kroppen.

onion-tegel

KÄNN HUR KROPPEN ANDAS

Övningen finns inspelad

Upplev och känn hur kroppen andas ljudfil

Syftet är ökad kontakt med kroppen här och nu

Sätt eller lägg dig och känn kontakten med underlaget.

Rikta uppmärksamheten mot andningen och lägg märke till hur kroppen andas alldeles av sig själv.

Sitt så en stund


Skulle det tjäna något till att veta allt om andningsapparaten för att känna kroppen andas? Knappast. Man måste uppleva den.

På samma sätt är det med mindful eating. Den måste upplevas. Zenmästarna brukar säga att för att få reda på om vattnet i en skål är varmt eller kallt måste man känna efter. Det är ingen idé att diskutera. Medvetenhet kan inte läras teoretiskt utan måste upplevas för att ge en djupare förståelse.

Det är viktigt att du GÖR övningarna, inte bara läser dem.

Smaka och upplev med dina sinnen

Smakövningarna handlar inte bara om att avgöra hur maten smakar utan också om att ta med alla sinnen och att lägga märke till hur kroppen svarar på det du äter. Du kommer till exempel att observera och beskriva vad som triggar hunger och sug, hur du tuggar och har mättnad känns. Vad sötma gör med dig och hur det känns när du har ätit viss mat.

I början kan du ta hjälp av ordet SMAKA.

En sak i taget. Fokusera på maten.


onion-tegel

SMAKA

Övningen finns inspelad

Smaka ljudfil

Tag en bit frukt, en bit äpple, en apelsinklyfta eller en bit banan.
Synen står för stora delar av matupplevelsen. Titta på fruktbiten. Hur ser den ut? Färgen? Formen?

Munnen är smaksinnets säte. Lägg en bit i munnen och flytta runt den. Hur smakar den?
Salt, surt, sött, beskt?Aromen ges också av luktsinnet. Dofta nu på frukten.

Hur luktar den. Tag in en bit till i munnen och utforska om smaken förändras när du har lagt till doften.

Känseln finns i hela kroppen. Fingrarna, munnen, matstrupen, magen. Hur känns det i kroppen när du har svalt frukten.

Aha! Vad lägger du märke till? Stanna kvar en stund i upplevelsen

VÄLJ HÄLSOSAM MAT

Ät varierad mat.

Välj grönsaker och frukt med olika färg så får du i dig olika nyttingheter. Ät gärna frukt och grönt fem gånger per dag.

Välj fullkorn så får du med dig alla vitaminer.

Ät bönor och linser tre gånger i veckan. De är mättande och nyttiga och innehåller mycket fibrer och proteiner.

Ät fet fisk tvåg ånger i veckan så får du i dig nyttiga fetter.. Satsa på sill, lax och makrill.

Ät lite nötter varje dag.

Använd rapolja eller olivolja som matfett.

Yoghurt och ost ingår i medelhavskosten.

Om du äter kött så välj fågel eller vilt.

small-feet-tegel

Träna under veckan

Kroppsscanning

Kroppsscanning är en övning där du tränar din förmåga att lyssna till kroppen och vara i kontakt med den. Du riktar uppmärksamheten mot olika delar och lär dig att hålla fokus och släppa taget.


Gör gärna övningen sex gånger i veckan.

Kroppsscanning ljudfil

Börja träna mindful eating

Välj en måltid per dag när du börjar träna mindful eating.

Välj en plats där du bara äter. Sitt när du äter.

Tag ett djupt andetag innan du börjar äta.

Stanna upp några sekunder och lyssna till vad kroppen signalerar.

Ha den här veckan fokus på första tuggan.

Synen Hur ser maten ut ? Vilka färger och former har den?

Munnen Hur smakar den?

Aromen Har den någon doft som bidrar till smaken?

Känsel Hur känns tuggan i munnen? Vilken konsistens har den? Hur känns den i magen?

Aha? Vad upplever du?