Om Mindful Eating

Mindful Eating

Ät bra, må bra, gå ner i vikt med mindfulness, compassion och KBT
För utskrifts version pdf
Om Mindful Eating

Vad är mindful eating?

Mindful eating handlar om att lyssna till sin kropp och förstå vilka behov den har. Basen är mindfulness med upplevelseövningar och kroppsmedvetenhet.

De åtta mindfulness-attityderna genomsyrar utforskandet.

Mindful eating är glädje och njutning, utmaningar, insikter och förändring.

Syftet är ökad medvetenhet om sambandet mellan mat och hälsa och om kopplingen mellan matvanor, tankar, känslor och impulser. Det handlar också om att känna medkänsla, compassion, med oss själva, när det inte är som vi vill. Och att välja medvetet.

Ett litet steg kan ge en stor förändring. Du börjar precis där du är just nu.

Läs mer om mindfulness i Fri från stress med mindfulness av Åsa Palmkron Ragnar och Katarina Lundblad, Palmkrons förlag, 2009, www.palmkrons.com

Det finns mycket forskning om mindfulness positiva hälso­effekter på stress, smärta, ångest, nedstämdhet och ätstörningar. Det är mer än trettio år sedan mindfulnessträning som stress­hantering introducerades i väst av den amerikanske professorn Jon Kabat-Zinn.

Mindful eating bygger på mindfulness och handlar om att bli medveten om kroppen, tankar, känslor och impulser. Du lär dig lyssna till vad kroppen säger och blir mer medveten om hur mat och ätande påverkar dig. Du tränar att förstå när, var och hur du äter. Vad som triggar dig. Hur vanor styr dig och hur du kan bryta ovanor. Du övar att minska stress och känsloätande och njuta mer av mat.

Smaklökarna är viktiga vägvisare och att uppleva med sina sinnen är en av grundpelarna i mindful eating. En del av övning­arna handlar om att uppleva direkt med sina sinnen.

Men smaklökarna kan också leda oss på villovägar, eftersom vi i det moderna samhället lever i en tillvaro som skiljer sig från den vi är skapta för. Överflödet av mat, och inte minst skräpmat, skapar loopar i hjärnan som leder oss fel.

Vi är inte konstruerade för att leva i en tillvaro med obegränsad tillgång på socker, salt och fett.

Modern hjärnforskning och evolutionsmedicin går hand i hand med mindful eating. Vi behöver ha med oss kunskaper om vad som är ursprungligt och naturligt när vi smakar och upplever, för annars kommer vi att tro att chips, som är både söta, salta och feta, är just vad kroppen behöver. Med kunskaper om hur kroppen och hjärnan fungerar, och om vilken mat som är nyttig, kan du fatta klokare beslut.

Mindful eating kommer ge dig upplevelser och insikter som hjälper dig att fatta medvetna beslut. Det finns inte ”ett rätt beslut”. Du kan göra programmet med olika intention. Vill du förändra något i din livsstil eller lära dig att acceptera något som du inte kan förändra?

Mindful eating har inte några biverkningar, så det är riskfritt att pröva.

Du vinner bättre hälsa och ökad livskvalitet.

Grundpelare i mindful eating


1Upplev med sinnena

Syn, lukt, smak, känsel och hörsel samverkar i matupplevelsen. Våra fem sinnen är en direkt väg till njutning, glädje och närvaro i nuet.

I programmet tränar du att uppmärksamma sinnesintryck som gör att du njuter mer av mat och dryck.


2Lyssna till kroppen

Kroppen signalerar vad den behöver och mår bra av. Genom att lyssna på den lär du känna vilka behov den har och vad du behöver för att ha hälsan och må bra. När du lär känna din kropp kommer du också att uppskatta den mer och ta bättre hand om den.

Du lär känna hur kroppen signalerar hunger på nio olika sätt. Du kommer att möta ögonens hunger, näsans hunger, munnens hunger, magens hunger, cellernas, sinnets, hjärtats, öronens och fingertopparnas hunger och lära dig hur du kan tillfredsställa dem på olika sätt och få ökad njutning och glädje.


3Uppmärksamma tankar, känslor och förnimmelser

Inom oss finns ett hav av tankar, känslor och förnimmelser som kan vara behagliga, obehagliga, blandade eller neutrala. Ibland äter vi osunt för att dämpa obehag. Mindfulness innebär att möta allt som du har inom dig och öka förmågan att skilja mellan hunger, sug, rastlöshet, irritation och andra känslor. Träningen ger tillit och inre klarhet och hjälper dig att stoppa autopiloten, det omedvetna ätandet.

I programmet övar du att uppmärksamma hur tankar, känslor och förnimmelser påverkar och vilka impulser de väcker. Du kommer också träna att odla positiva känslor som livsglädje, nyfikenhet och medkänsla med dig själv.


4Öva självmedkänsla – compassion

Självkritiska och dömande tankar, ofta med en ton av förakt eller ilska, ökar stress och oro och leder till en negativ spiral. När du övar självmedkänsla stärker du dig själv och din tillit, kommer närmare dig själv, ditt hjärta och dina behov.

I programmet tränar du självmedkänsla steg för steg och att odla positiva känslor som glädje, nyfikenhet och självmedkänsla.


5Åtta mindfulness-attityder

I mindfulness finns åtta förhållningssätt, eller attityder, som hjälper oss till ökad medvetenhet. Det börjar med en intention och handlar om att inte döma, att se med beginners mind, ha tillit till sig själv och andra, känna medkänsla, att inte sträva, att acceptera och att släppa taget, let go.

I programmet övar du alla attityderna.

Kan man gå ner i vikt med mindful eating?

Kan man gå ner i vikt med mindful eating? Ja, det kan man. Men mindful eating är ingen turbobantning eller rivstartsmetod. Det är en livsstilsförändring, ett nytt förhållningssätt.

Målet behöver inte alls vara att gå ner i vikt, även om väldigt många är intresserade av det och skulle må bra av att gå ner några kilo. Mer än hälften av alla svenskar är överviktiga.

Du är kanske intresserad av att njuta mer av mat, stressa mindre kring mat och kunna äta på ett naturligt sätt med andra? Allt detta är möjligt. Du bestämmer själv vilken din intention att följa mindful eating-programmet är. Vad du vill. Och du kan ändra din intention under resans gång.

Kan man gå upp i vikt med mindful eating? Ja, det kan man. Av samma skäl som att man kan gå ner. Till följd av livsstilsförändringar som följer av ökad medvetenhet.

Forskning i USA visar, som i stora delar av västvärlden, är övervikt och fetma ett ökande folkhälsoproblem. National Intstitutes oh Health, NIH, världens största finasiär av medicinsk forskning, stöder forskning om mindful eating för behandling av fetma, ätstörningar och diabetes.

Forskningen är ännu i sin linda, men det finns stöd för att mindful eating har effekt vid behandling av flera ätmönster som är förknippade med förknippade med fetma, framför allt känsloätande, att äta på yttre triggers och hetsätning. Du kan läsa mer på NIH:s hemsida www.nih.gov

Samhörighet

I ett större perspektiv handlar mindful eating också om ökad medvetenhet om människan under evolutionen, samhörighet mellan människor och om att ta tillvara jordens resurser. Allt vi äter har odlats skördats, packats och transporterats till oss av människor som är osynliga om vi inte ser dem och det större sammanhang som vi alla ingår i. Maten, jorden och livet finns i varje liten munsbit mat.

Så här vackert uttrycker den vietnamesiska buddistmunken Thich Nhat Hanh det:

Om du verkligen tar kontakt med en liten bit morot, kommer du i kontakt med jorden, regnet, solskenet. Du kommer i kontakt med Moder Jord, och när du när du äter på det sättet känner du kontakten med det sanna livet och dina rötter. Det är det som är meditation. Om vi tuggar varje munsbit mat på det viset blir vi tacksamma, och när vi är tacksamma är vi lyckliga.

Mindful eating är en inbjudan till att känna tacksamhet över maten vi äter, luften vi andas, över allt som fungerar i kroppen. Allt som vi tar för givet. Det öppnar för glädje över själva livet.